Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT BÀI LUẬN

 

Dù dạng bài viết luận thì ai cũng đã tiếp xúc nhiều, nhưng không phải ai cũng có đủ kiến thức cơ bản về cấu trúc của một bài luận. 
Để giúp các bạn nắm được những kiến thức cơ bản, Delfin English xin giải thích một cách ngắn gọn và cơ bản nhất về các cấu phần của một bài luận trong tiếng Anh.

 

Table of Contents

Đoạn văn (Paragraph): đơn vị nhỏ hơn của bài luận

Các đoạn văn thường có cấu trúc như sau:

  • Topic sentence (Câu chủ đề): Dẫn dắt người đọc đến chủ đề và giới thiệu quan điểm ngườ i viết.
  • Supporting sentences (Các câu triển khai ý): Đều góp phần triển khai ý của câu chủ đề bên trên.

+ Support 1

+ Support 2

+ vv.

  • Concluding sentence (Câu kết luận): Tóm tắt ý chính của đoạn và đưa ra nhận xét.
 

Cấu trúc bài luận

Nếu phóng lớn cấu trúc của đoạn văn, ta sẽ phát triển được một bài văn (bài luận).
  • Từ một câu chủ đề, ta phát triển thành đoạn giới thiệu – Introductory paragraph. Đoạn giới thiệu này cơ bản thực hiện 2 chức năng: (1) Dẫn dắt vào chủ đề của bài luận (lead-in) và (2) giới thiệu quan điểm của người viết về vấn đề được thảo luận (thesis statement). 
  • Từ các ý chính nằm trong phần khai triển ý, chúng ta sẽ phát triển thành các đoạn văn thân bài (body paragraphs). Mỗi đoạn thân bài triển khai một ý chính (main idea). Mỗi đoạn thân bài tự thân nó lại cần có đủ các cấu phần của một đoạn văn, tức là có câu chủ đề, các câu phát triển ý và câu kết luận.
  • Từ câu kết luận, chúng ta sẽ phát triển thành đoạn kết (concluding paragraph). Đoạn kết bài làm 3 việc chính: (1) Xác nhận lại quan điểm của người viết, (2) tóm tắt các nội dung chính và (3) Đưa ra nhận xét cuối cùng.

 

Thực hành

Đề bài: Self-motivation drives people to keep going even in the face of set-backs, to take up opportunities, and to show commitment to what they want to achieve.”

Liệt kê ý tưởng: 

– Self-motivation = the ability to push oneself to take initiative and action to pursue goals and complete tasks.

– It’s one important skill for yound people. 

+ It drives people to take up opportunities.

+ It keeps people committed to their goals even when there are difficulties.

Triển khai:

A. Mở bài: Giới thiệu chủ đề bài luận và đưa ra thesis statement. Đưa ra khái niệm cũng là một cách hay để mở bài đấy.

B. Thân bài: Triển khai thành 2 đoạn văn như đã liệt kê trên dàn ý.

    1. Self-motivation drives people to take up opportunities.

    2. It keeps people committed to their goals even when there are difficulties.

C. Kết bài: Nhắc lại nhận định về sự quan trọng của Self-motivation.


DELFIN ENGLISH
➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/
➤ Website: www.delfin.edu.vn
➤ Email: info@delfin.edu.vn
➤ Address: 25 ngõ 123, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483 

Designed & Developed by ThemeXpert