Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

October.2022

TẠP CHÍ DELFIN THÁNG 10/2022 Sản phẩm e-magazine kỳ thứ hai của lớp PILOT 2E

July.2022

TẠP CHÍ DELFIN THÁNG 7/2022: Có gì nhỉ? Nhân dịp “mùa dự án” đang lên

June.2022

TẠP CHÍ DELFIN THÁNG 6/2022 Lớp PILOT 1E đã kết thúc kỳ học vừa rồi

April.2021

KHÔNG BIẾT CÁCH ĐẶT CÂU HỎI… … thì sẽ chẳng bao giờ học hỏi được

December.2020

Lần đầu làm tạp chí của lớp Pilot 1D có rất nhiều bỡ ngỡ. Delfin

Designed & Developed by ThemeXpert