Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Đảo ngữ – Inversion

 

Bắt đầu từ chuyên mục này, Delfin English sẽ dành ưu tiên hỗ trợ các bạn chuẩn bị thi chuyên cấp 3 với một số nội dung ngữ pháp khó hơn. Đầu tiên chính là hiện tượng đảo ngữ – inversion với các cấu trúc thường được dùng để nhấn mạnh hoặc tạo hiệu ứng văn chương.

 

Đảo ngữ (Inversion)

A. Đảo ngữ là gì?

Theo trật tự ngữ pháp thông thường, trong câu trần thuật, chủ ngữ luôn đứng trước động từ.

Ví dụ: I am happy.

Để tạo cấu trúc câu hỏi, chúng ta sẽ đảo động từ/ trợ động từ lên trước chủ ngữ. 🡪 “Are you happy?”

Hoặc “I went to bed at 10pm.” 🡪 When did you go to bed?

Đó là hiện tưởng đảo ngữ thường gặp nhất.

Tiếp theo là hiện tượng khi câu trần thuật không tuân theo trật tự chủ ngữ – động từ thông thường. 

Ví dụ: Never am I late for such an important meeting.

(Trật tự thông thường: I am never late for such an important meeting.)

Vậy khi nào ta dùng cấu trúc đảo ngữ? Nó được sử dụng khi muốn nhấn mạnh hoặc tạo hiệu ứng văn học.

B. Các trường hợp đảo ngữ

1. Đảo ngữ với câu bắt đầu bằng từ mang nghĩa phủ định

Một vài từ trong danh sách này bao gồm: not, seldom, rarely, hardly, hardly ever, scarcely, barely, in no way, at no time, nowhere, not once, not often, nor, not only… but also , under no circumstances, no sooner… than, hardly… when on no account, on no condition, etc.

Ví dụ: +) Immediately after their arrival, the meeting was delayed.
🡪 Barely had they arrived when the meeting was delayed.

+) The telephone rang the moment I entered the house.
🡪 No sooner had I entered the house than the telephone rang.

+) I had hardly arrived home when my phone rang.
🡪 Hardly had I arrived home when my phone rang.

2. Đảo ngữ trong câu bắt đầu bằng trạng ngữ chỉ nơi chốn, phương hướng, cách thức hoặc tần suất

Ví dụ:

+) On the corner stood a large statue of their beloved dog.

+) Down came the rain and washed the pavements clean.

+) Once in a blue moon can one see a singer of such talent.

+) Here comes the bus!

3. Đảo ngữ trong câu điều kiện

Ta thường gặp hiện tượng đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2 và loại 3
Ví dụ: +) If I were you, I’d call your parents.
🡪 Were I you, I’d call your parents.

+) If you should need anything, don’t hesitate to contact me.
🡪 Should you need anything, don’t hesitate to contact me.

+) If I had gone to the school to pick him up, he wouldn’t have wandered alone and got kidnapped.
🡪 Had I gone to the school to pick him up, he wouldn’t have wandered alone and got kidnapped.

4. Đảo ngữ với so, such, neither, nor

+) The situation was so strange that I couldn’t sleep.
🡪 So strange was the situation that I couldn’t sleep.

+) He didn’t lie to me. He didn’t abandon me, either.
🡪 Neither did he lie to me, nor did he abandon me.

+) The storm came in such strong force that the trees were uprooted.
🡪 Such was the force of the storm that the trees were uprooted.

5. Đảo ngữ trong câu bắt đầu bằng Only

Only after he left did I realize how I missed him.

Only if you try it can you know it doesn’t fit you.

“Close your eyes and let music let you free – Only then can you belong to me.”

6. Đảo ngữ khi câu bắt đầu bằng một phân từ

+) Located between San Francisco and Marin County is the Golden Gate Bridge.

+) Sandwiched between the giant supermarket and the fleshy cinema lies the cute little grocery store.

+) Coming last in the race was Aden with his limping leg.

7. Đảo ngữ trong câu so sánh

+) The closer an object is to another object, the greater is the gravity between the two objects.

+) Bigger than an Apatosaurus is the blue whale.

Trên đây là 7 trường hợp hay gặp của hiện tượng đảo ngữ. Chỉ cần nhạy cảm một chút là sẽ nhận ra khi nào trật tự câu ngược với thông thường và sẽ dùng đúng thôi. Chúc các bạn học vui và hẹn gặp lại ở nội dung tiếp theo.

 

DELFIN ENGLISH
➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/
➤ Website: www.delfin.edu.vn
➤ Email: info@delfin.edu.vn
➤ Address: 25 ngõ 123, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483 Ẩn bớt

Designed & Developed by ThemeXpert