Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Chia động từ trong tiếng Anh

Bài tập chia động từ là một dạng bài tập phổ biến đối với người học ngoại ngữ. Hầu như bài kiểm tra nào cũng có một bài chia động từ. Nhưng chia động từ bản chất là gì thì không phải ai cũng biết.

Trước khi đi vào series clip hướng dẫn chia động từ ở các thời khác nhau, Delfin English mời bạn cùng tìm hiểu chia động từ là như thế nào. Trong bài học này, chúng ta sẽ làm quen với 6 khái niệm cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh, bao gồm:

Ngôi (Person)
Số (Number)
Thời (Tense)
Thể (Aspect)
Thức (Mood)
Dạng (Voice)

Chia động từ là như thế nào?

Động từ trong tiếng Anh

Động từ trong tiếng Anh tồn tại trước tiên ở dạng nguyên thể – base form.

Ví dụ: read – đọc, eat – ăn, sleep – ngủ

Động từ được chia khi dạng thức của nó được biến đổi để thể hiện các thông tin về ngôi, số, thời, thể, thức, và dạng.

Ví dụ: I am reading.

Động từ “read” trong câu này đã được chia theo

+ Ngôi thứ nhất
+ Số ít
+ Thời hiện tại
+ Thể tiếp diễn (chưa hoàn thành)
+ Thức trần thuật
+ Dạng chủ động

Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa động từ tiếng Anh và động từ tiếng Việt. Trong tiếng Việt, các thông tin như vậy được bổ sung thông qua các phụ từ. Ví dụ, để biểu thị thời quá khứ, ta thêm “đã” vào trước động từ, để biểu thị nghĩa tương lại, ta thêm “sẽ”. Để biểu thị thể tiếp diễn, ta dùng từ “đang”. Để biểu thị thể hoàn thành ta dùng từ (xong) rồi.

Bản thân động từ tiếng Việt không thay đổi.
Động từ tiếng Anh, ngược lại, phải luôn thay đổi trạng thái để phù hợp với 6 thông tin đã liệt kê bên trên: ngôi, số, thời, thể, thức và dạng.

 

Ngôi (Đại từ nhân xưng) 

Tiếng Anh có 3 ngôi:

+ Ngôi thứ nhất (first person) chỉ người đang nói, gồm: I, we
+ Ngôi thứ hai (second person) chỉ người đối diện: you
+ Ngôi thứ ba (third person) là khi 2 người nói tới một đối tượng thứ ba, gồm: he, she, it, và they

 

Số (Số ít và số nhiều)

Ngôi thứ nhất có ”I” là số ít, chỉ một người, là “tôi”, “we” là số nhiều – chúng tôi, chúng ta.


Ngôi thứ hai, số ít, số nhiều đều là “you” – bạn, các bạn.


Ngôi thứ ba, số ít có “he – anh ấy”, “she – cô ấy”, “it – nó”; số nhiều có “they” – bọn họ
Mọi chủ ngữ không phải đại từ nhân xưng đều có thể quy về số ít hoặc số nhiều.


Ví dụ: The birds are singing in the trees. Chủ ngữ “the birds” có thể quy về ngôi thứ 3 số nhiều – “they.”

John is speaking. Chủ ngữ “John” là nam giới, nên có thể quy về ngôi thứ 3 số ít “he.”

 

Thời & Thể

Người ta thường nói tiếng Anh có 12 thời, thực ra là có 3 thời – quá khứ (past), hiện tại (present), tương lai (future). Trong mỗi thời có 4 thể: đơn giản (simple), tiếp diễn (progressive), hoàn thành (perfect) và hoàn thành tiếp diễn (perfect progressive).

 

Thức (Mood)

Thức cho biết mục đích sử dụng câu

+ Trần thuật (Stative mood): I saw him at the market yesterday.

+ Nghi vấn (Interrogative mood): Have you seen him lately?

+ Điều kiện/ Giả định: If you were a millionaire, what would you do?
+ Vv.

 

Dạng (Chủ động vs. Bị động)

Chủ động: The gardener cuts fresh flowers every morning.

Bị động: Fresh flowers are cut every morning by the gardener.

 

Tóm tắt lại, để chia động từ trong câu cho đúng, ta sẽ cần xét tới các yếu tố sau:

  • Chủ ngữ của động từ là ngôi nào (I/We – You – He, She, It/ They)?
  • Chủ ngữ là số ít hay số nhiều?
  • Hành động diễn ra ở thời nào (quá khứ, hiện tại, tương lai)?
  • Hành động đã hoàn thành hay đang tiếp diễn?
  • Câu này ở thức nào, là câu khẳng định, câu phủ định, câu hỏi, câu cầu khiến, hay câu điều kiện?
  • Câu này ở dạng nào, chủ động hay bị động?
  • Các bạn nhớ các khái niệm ngôi (person), số (number), thời (tenses), thể (aspects), thức (mood) và dạng (voice) nhé, vì mình sẽ còn đề cập tới các khái niệm này khi học về từng thời cụ thể trong tiếng Anh.

 

 

Designed & Developed by ThemeXpert