Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Động từ tình thái diễn tả suy luận và suy đoán

Trong cuộc sống, có rất nhiều tình huống mà chúng ta không biết chắc chắn khả năng diễn ra của một sự việc. Đó là khi chúng ta phải đưa ra các phỏng đoán. Có những phỏng đoán có thể khá chắc chắn vì có nhiều bằng chứng, và có những phỏng đoán không ai dám chắc chắn là đúng 100% cả. 

Vậy chúng ta sẽ diễn đạt những sắc thái đó như thế nào trong tiếng Anh? Các bạn hãy cùng xem bài giảng của cô Lê Hường để hiểu nội dung ngữ pháp này nhé.

Nội dung bài học

Động từ tình thái là gì?

Trong tiếng Anh có 9 động từ tình thái (modal verb): Can, Could, Might, May, Would, Should, Must, Ought, Will.

Chức năng: giống như trợ động từ, luôn đi kèm động từ chính.

Modal verb + Main verb (nguyên thể)

Cách dùng: Diễn tả suy đoán, giả thuyết về một sự việc chưa chắc chắn. Mỗi động từ tình thái có thể nói lên độ chắc chắn của người nói với sự việc.

 

Động từ tình thái và suy đoán ở hiện tại

Giả sử ta có tình huống: “Where is Alice now?” Sau đây là các câu trả lời khả dĩ sử dụng động từ tình thái:

1. She must be on the way here.

=> must diễn tả một khẳng định chắc chắn. Cô ấy chắc hẳn sắp tới rồi.

2. She might/may arrive soon.

=> maymight đều diễn đạt một điều có khả năng xảy ra; might có độ chắc chắn thấp hơn may.

3. She could be lost.

=> suy đoán không chắc chắn

4. She can’t be home.

=> suy luận phủ định, chắc chắn. (Cô ấy không thể/ không đời nào đang ở nhà được.)

 

Động từ tình thái và suy đoán ở quá khứ

Công thức: Động từ tình thái + have + Phân từ 2

1. Her eyes are all red. She must have cried a lot.

=> chắc hẳn cô ấy đã khóc nhiều.

2. He might/may/could have worked late.

=> có vẻ anh ấy đã làm việc muộn.

3. She can’t have stayed at home.

=> Không thể nào có việc cô ấy đã ở nhà.

Như vậy,

Must have done: diễn tả suy luận khẳng định trong quá khứ (độ tin cậy 100%)

Can’t have done: diễn tả suy luận phủ định trong quá khứ (độ tin cậy 50%)

Might/may/could have done: diễn tả suy luận không chắc chắn về tình huống trong quá khứ. (độ tin cậy 50%)

Designed & Developed by ThemeXpert