Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Hiện tại đơn & Hiện tại tiếp diễn

 

Chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Tiêu điểm ngữ pháp của Delfin English.

Bài hôm nay chúng ta sẽ phân biệt cách sử dụng thời Hiện tại đơn & Hiện tại tiếp diễn. Delfin chọn cách tiếp cận so sánh các thời gần nhau theo cặp hoặc nhóm để các bạn học sinh có thể đối chiếu và thấy được sự khác biệt. Hãy bắt đầu từ khác biệt thứ nhất nhé,

 

Table of Contents

1. Hiện tại đơn nói về sự lặp đi lặp lại.

Hiện tại đơn nói về một hành động lặp đi lặp lại hàng ngày, còn thời hiện tại tiếp diễn nói về một hành động diễn ra xung quanh thời điểm nói, và khác biệt so với ngày thường.

Ví dụ: Ben goes to school from Monday to Friday, but today is Saturday, so he is not at school. He is playing in the park.

2. Hiện tại đơn nói về sự thật nói chung.

Thời hiện tại đơn giản diễn tả một hành động đang diễn ra xung quanh thời điểm nói và chưa kết thúc. Còn thời hiện tại đơn nói về một sự thật nói chung, lúc nào cũng đúng.

Ví dụ: “Water boils at 100 degrees Celsius.”
“The water is boiling! Be careful!”

3. Hiện tại đơn nói về sự ổn định của sự việc. 

Thời hiện tại tiếp diễn mô tả một hành động tạm thời, còn thời hiện tại đơn mô tả một hành động mang tính chất ổn định.

Ví dụ: “I live in Hanoi.” 
“I’m just living in Hue with some friends until I get back to my home in Hanoi.”

 

Vừa rồi chúng ta đã học về 3 khác biệt cơ bản giữa thời hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Cùng ôn lại một chút qua bảng sau.

 

 

Designed & Developed by ThemeXpert