Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Thời hiện tại hoàn thành đơn (Present Perfect) vs. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

 

Trong chuyên mục Tiêu điểm ngữ pháp hôm nay cùng với Delfin, chúng ta sẽ tiếp tục phân biệt hai thời rất giống nhau là Hiện tại hoàn thành đơn & Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

 

Hiện tại Hoàn thành đơn và Hiện tại Hoàn thành tiếp diễn

Trong một số trường hợp, ta có thể dùng cả hai thời mà không có sự khác biệt về nghĩa.

They’ve lived in London since 2004.
They’ve been living in London since 2004.

I’ve studied French for ten years.
I’ve been studying French for ten years.

He’s worked at the company since 2009.
He’s been working at our company since 2009.

Tuy nhiên, cũng có khá nhiều điểm khác biệt giữa hai thì này.

 

1. Thời hiện tại hoàn thành đơn được sử dụng với các động từ tình thái.

 • Thời hiện tại hoàn thành đơn có thể đi với các động từ tình thái (stative verbs) như know, hate, like, belong, doubt, vv.
 • Thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn không được sử dụng với các động từ tình thái như vậy

Ví dụ: I have known him for 20 years.

I have been knowing him for 20 years.

 

2. Thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian.

Điểm khác biệt thứ 2 là thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để nhấn mạnh vào độ dài của khoảng thời gian đã diễn ra hành động.

Ví dụ: I have been waiting for hours!

Trong khi đó thời hiện tại hoàn thành đơn nhấn mạnh đến con số kết quả của hành động.

Ví dụ: She’s drunk three cups of coffee this morning.

 

3. Thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn tập trung vào bản thân hành động.

Thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn tập trung vào bản thân hành động, còn thời hiện tại hoàn thành đơn nhấn mạnh vào việc hành động đã hoàn thành.

Ví dụ: I’ve been reading the book you recommended. (Tôi đang đọc nhưng chưa đọc xong).

I’ve read the book you recommended. (Tôi đã đọc xong quyển sách anh giới thiệu)

(Với nghĩa này, thời hiện tại hoàn thành đơn hay được sử dụng với “yet” và “already”)

 

4. Khác biệt về kết quả

Cả 2 thời này đều được dùng để mô tả những hành động để lại kết quả ở hiện tại, tuy nhiên:

 • Khi dùng thời hiện tại hoàn thành đơn, kết quả để lại là do hành động đã được hoàn thành.
  Ví dụ: She’s done all her homework, so she can relax now.

  I’ve eaten dinner, so let’s go out.

 • Còn khi dùng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì kết quả do chính bản thân hành động gây ra.

  Ví dụ: I’ve been eating dinner, so there are plates all over the table.

  She’s been crying, so her eyes are red.

 

5. Thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh một trạng thái tạm thời.

Ví dụ: She has been running a lot lately.

I usually study at home, but I’ve been studying in the library for the last week.

 

 

DELFIN ENGLISH

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/
➤ Website: www.delfin.edu.vn
➤ Email: info@delfin.edu.vn
➤ Address: 25 ngõ 123, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483 

Designed & Developed by ThemeXpert