Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

[TIÊU ĐIỂM NGỮ PHÁP] – Cách nói nhấn mạnh trong tiếng Anh

 
 

Chuyên mục Grammar in Focus của Delfin hôm nay mời các bạn tìm hiểu một chủ đề khá thú vị trong tiếng Anh, đó là các cấu trúc nhấn mạnh – emphasis.

Thường thì trong một câu, phần thông tin ở cuối câu sẽ là phần thu hút sự chú ý của người nghe/người đọc nhất (end-focus principle). Nếu muốn nhấn mạnh sự vật/sự việc nào đó trong câu, chúng ta có thể sử dụng ngữ điệu (trong tiếng Anh nói) hoặc dùng những cấu trúc đặc biệt mang sắc thái nhấn mạnh (trong văn viết). Sử dụng các cấu trúc này đúng nơi sẽ giúp bạn có thể hướng sự chú ý của độc giả tới thông tin mình mong muốn và đảm bảo hiệu quả cao nhất trong bài viết của mình đó.

Nội dung bài học

Bài giảng hôm nay giới thiệu ba cách tạo sự nhấn mạnh thường được sử dụng, đó là

🌱 Cleft sentence (cấu trúc câu chẻ)
🌱 Inversion (đảo ngữ)
🌱 Auxiliaries (trợ động từ)

A. Cấu trúc câu chẻ (Cleft sentences)

Cleft trong tiếng Anh có ngĩa là “divided”, chia tách. Chúng ta hay so sánh hai câu sau đây: 

1. You gave me the letter yesterday.
2. It was you who gave me the letter yesterday.
 
Câu 1 là một câu đơn, không có chủ đích nhấn mạnh vào thông tin cụ thể nào.

Câu 2 là một câu chẻ, tách một thông điệp ra thành hai mệnh đề và trong quá trình này đưa thông tin muốn nhấn mạnh lên trước. Với câu thứ hai, người nghe sẽ hiểu rằng “Chính anh (chứ không phải ai khác) đã đưa cho tôi bức thư.”

Với cấu trúc câu chẻ, chúng ta có thể lựa chọn nhấn mạnh vào các thông tin khác nhau.

• You gave me the letter yesterday.
• It was YOU who gave me the letter yesterday. (Chính anh chứ không phải ai khác đã trao thư cho tôi.)
• It was YESTERDAY that you gave me the letter. (Chính là hôm qua, chứ không phải hôm nào khác, anh đã trao thư cho tôi.)
• It was THE LETTER that you gave me yesterday. (Chính lá thư, chứ không phải vật gì khác, là thứ anh đã trao cho tôi hôm qua.)
 
Ngoài cấu trúc câu bắt đầu bằng “it”, chúng ta còn gặp câu chẻ bắt đầu với các từ để hỏi như “What”, “How”, “Why”, “Where”, “When”, trong đó “What” là trường hợp hay gặp nhất.
 
What I like best about the Harry Potter series is its amazing plot full of twists and turns.
What drives me crazy is people talking loudly on the phone.
What I found was that we can’t assume everybody thinks like we do.
How the kid did this is a mystery to me.
When he picked up that accent is unclear.
V.v.

B. Cấu trúc đảo ngữ (Reversion)

Chúng ta thường gặp cấu trúc đảo ngữ với các trạng từ mang tính phủ định như trong các ví dụ sau:
 
Rarely have I seen such a touching movie. (Chẳng mấy khi tôi xem được một bộ phim xúc động như thế.)
Not onlydid they welcome me to the family, but they also gave me the best room in their house. (Không những chào đón tôi nồng nhiệt, họ còn dành cho tôi căn phòng tốt nhất trong nhà).
Never will I betray you. (Không đời nào tôi lại phản bội anh).
 
Gọi là cấu trúc đảo ngữ vì chúng ta có trật tự từ trong câu giống như một câu hỏi, trợ động từ sẽ đứng trước chủ ngữ rồi mới đến động từ chính.
 
Chúng ta thường bắt gặp các cấu trúc đảo ngữ với các trạng từ/trạng ngữ mang tính phủ định như sau:
 
Rarely  (Rarely do we see snow in Vietnam.)
Never  (Never do I beg for help.)
Never before  (Never before have I tasted such amazing food.)
Seldom  (Seldom is she seen outside the farm.)
Little  (Little did I realise that he was so stressed.)
Not  (Not a single word did I hear him say at the party.)
Under no circumstances  (Under no circumstances should children be left alone.)
By no means  (By no means is the outcome guaranteed.)
Not only … but also  (Not only is he kind, but he is also very attentive.)
No sooner … than  (No sooner had I arrived than it started to rain.)
Hardly … when  (Hardly had I put down the book when he stepped in.)
 

C. Nhấn mạnh bằng trợ động từ (emphatic auxiliaries)

A: Why aren’t you telling him about the plan?
B: I am telling him. I just can’t pick a time yet.

Trong trường hợp này, “am” chính là trợ động từ dùng để nhấn mạnh. Trong khi nói, chúng ra cũng sẽ cao giọng hơn ở các trợ động từ như vậy.

Lưu ý: trợ động từ sử dụng phải tương ứng với thời của hành động trong câu.

A: I know you didn’t think high of the movie.
B: I did like some part of it actually.

A: I think he wasn’t saying anything because he was scared of his mother.
B: It does make sense given the history between them.

Để được phân tích chi tiết hơn với nhiều ví dụ và bài luyện tập, các bạn hãy nhấn vào video phía trên để học cùng cô Hường nhé. Đồng thời, hãy subscribe kênh Youtube của DELFIN ENGLISH để theo dõi các bài giảng một cách hệ thống.

 
 

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/

➤ Website: www.delfin.edu.vn

➤ Youtube: https://www.youtube.com/c/delfinenglish

➤ Email: info@delfin.edu.vn

➤ Address: 25 ngõ 123, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483

 

Designed & Developed by ThemeXpert