Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Câu nghi vấn trong thể Gián Tiếp 

 

Ở bài trước, chúng ta đã đi qua các nguyên tắc cơ bản đối với câu gián tiếp (Reported Speech) hay còn gọi là câu tường thuật (Indirect Speech) như lùi thì, thay đổi đại từ, vv. Đây quả là một điểm ngữ pháp phức tạp nhưng rất cần thiết trong giao tiếp và kiểm tra ngôn ngữ. 

Vậy còn trong trường hợp phải chuyển một câu hỏi sang thể gián tiếp thì nên làm thế nào? Hãy cùng cô Hường và DELFIN ENGLISH tiếp tục chuỗi bài về Thể Gián tiếp với bài học hôm nay: Câu nghi vấn trong thể Gián tiếp.

Nội dung bài học

1. Các loại câu nghi vấn

Câu nghi vấn trực tiếp gồm hai loại là (1) Yes/No questions(2) Wh- questions, sẽ đi theo trật tự như sau:

Yes/No questions: Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ/tính từ ?

Ví dụ: Do you like football? Are you hungry? 

 

Wh- questions: Từ để hỏi + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ/Tính từ ?

Ví dụ: What do you like for dinner?

Ở tất cả các câu hỏi đều có hiện tượng đảo ngữ (inversion) khi trợ động từ được đảo lên đứng trước chủ ngữ. Điều đó là để phân biệt với câu trần thuật với trật tự Chủ ngữ + động từ bình thường.

Trần thuật: He is upset. 

Nghi vấn: Is he upset?

2. Cách chuyển câu nghi vấn từ trực tiếp sang gián tiếp

Ngoài việc lùi thì như quy tắc chung dành cho câu gián tiếp, khi chuyển câu hỏi sang câu gián tiếp cũng cần lưu ý đến trật tự từ. Cụ thể như sau:

  • Với câu hỏi dạng Wh- question, khi chuyển sang thể gián tiếp sẽ được đưa về trật tự trần thuật chứ không đảo ngữ nữa.

Ví dụ: “What do you like for dinner?”

==> My mom asked what I liked for dinner.

 

  • Với câu hỏi Yes/No, khi chuyển sang gián tiếp thì sẽ (1) được đưa về trật tự trần thuật, và (2) phải thêm từ if/ whether ở vị trí từ để hỏi.

Ví dụ: Are you hungry?”

==> She wondered if/whether I was hungry. 

Riêng đối với câu hỏi Yes/No theo kiểu lựa chọn thì ta chỉ dùng whether chứ không dùng if.

Ví dụ: Do you want spaghetti or soup for dinner?” She asked him.

==> She asked him whether he wanted soup or spaghetti for dinner.

 

Lưu ý: (1) Khi đã chuyển sang gián tiếp thì ta không đặt dấu hỏi ở cuối phần câu hỏi nữa, bởi vì thực ra nó đã trở thành một phần của câu trần thuật rồi.

(2) Động từ tường thuật diễn tả ý nghi vấn thường là “ask” và “wonder.”

 

3. Tổng hợp 4 bước chuyển câu hỏi sang thể gián tiếp.

Ví dụ: “Do you like football?” Sarah asked me.

Bước 1: Đưa phần câu hỏi về trật tự trần thuật và thay đổi đại từ cho thích hợp.

Bước 2: Xác định từ để hỏi. Với câu hỏi Wh- thì giữ nguyên từ để hỏi; với câu hỏi Yes/No thì thêm if/whether cho phù hợp.

Bước 3: Lùi động từ lại một thì (hiện tại đơn => quá khứ đơn)

Bước 4: Bỏ dấu hỏi chấm.

 

==> Câu gián tiếp hoàn chỉnh: Sarah asked me if/whether I liked football.

Trên đây là kiến thức liên quan đến câu hỏi trong thể gián tiếp. Hãy nhấn vào video phía trên để làm một bài luyện tập nhỏ nhé! Đồng thời, hãy subscribe kênh Youtube của DELFIN ENGLISH để theo dõi các bài giảng một cách hệ thống.

Designed & Developed by ThemeXpert