Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

LÝ THUYẾT CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

 
Tiếp nối bài học tổng quan về câu điều kiện hôm trước, hãy cùng Delfin English tìm hiểu sâu hơn về câu điều kiện loại 1 qua clip và bài viết dưới đây nhé. 
 
 

Câu điều kiện loại 1

Khi nào thì dùng câu điều kiện loại 1?

Câu điều kiện loại 1 dùng để nói về một tình huống có thể sẽ xảy ra trong tương lai và hệ quả tương ứng: A possible future situation and possible results.

Ví dụ: If my shoes are broken, I will buy a better pair.

 

Cấu trúc câu điều kiện loại 1

Ví dụ: If my shoes are broken, I will buy a better pair.

Câu này có 2 phần:

  • “If my shoes are broken” diễn đạt một tình huống hay một điều kiện có thể xảy ra trong tương lai. Cấu trúc: If + Thì Hiện tại đơn
  • Phần thứ 2 “I will buy a better pair” diễn đạt kết quả tương ứng nếu tình huống đó xảy ra. Cấu trúc: will + động từ nguyên thể.

Cấu trúc chung: If + S + V(hiện tại đơn), S + will + V (nguyên thể)

 

“Might” trong câu điều kiện loại 1

Ở mệnh đề kết quả, Might được dùng thay will khi chúng ta không chắc lắm về kết quả sẽ xảy ra.

Ví dụ: “If I finish my work early tonight, I might go to the cinema to watch the new Marvel film.”

 

“When” trong câu điều kiện loại 1

Nếu rất chắc chắn là tình huống trong tương lai sẽ xảy ra, ta có thể dùng when thay cho “if.”

Ví dụ: When my shoes are broken, I will buy a better pair.
(Khi nào đôi giày này hỏng, tôi sẽ mua một đôi tốt hơn.)

 

“Should” trong câu điều kiện loại 1

Ví dụ: If your iron doesn’t work properly, you shouldn’t use it any more.
(Nếu bàn là mà đã không ổn thì bạn không nên dùng nữa.)
=> Nếu ta thay “will” bằng “should/ shouldn’t” thì câu điều kiện loại 1 có thể biến thành lời khuyên.

 

“Unless” trong câu điều kiện loại 1

Unless = If not.

Ví dụ: If I don’t feel sleepy, I’ll watch till the end of the game. = Unless I feel sleepy, I’ll watch till the end of the game.

(Trừ khi tôi thấy buồn ngủ, còn không tôi sẽ xem hết trận bóng.)

 

Một bài tập nhỏ

Cùng xem những câu dưới đây đúng hay sai, và nếu sai thì nên sửa thế nào nhé. Cùng xem clip để biết đáp án.

  • If John doesn’t hurry up, he miss the school bus.
  • I’ll visit the Eiffel tower if I go to Paris.
  • I might go to the park if I will have some free time this weekend.
  • Unless he isn’t too tired, he won’t stop.
 
 

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/

➤ Website: www.delfin.edu.vn

➤ Youtube: https://www.youtube.com/c/delfinenglish

➤ Email: info@delfin.edu.vn

➤ Address: 39 ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483

Designed & Developed by ThemeXpert