Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

CONTRAST: 3 PHƯƠNG TIỆN DIỄN TẢ SỰ ĐỐI LẬP TRONG TIẾNG ANH

Khi viết một câu có 2 mệnh đề đối lập, các bạn đã bao giờ từng băn khoăn giữa một rừng những although, even though, despite, however, vv. chưa? Trong tiếng Anh có vô cùng đa dạng các cách để diễn tả ý đối lập hoặc nhượng bộ, không bao giờ sợ thiếu hay lặp, nhưng cũng vì thế mà đôi khi chúng làm ta đau đầu vì phải nhớ cấu trúc của từng expression.
 
Trong mục tiêu điểm ngữ pháp tháng Chín, mời các bạn cùng cô Lê Hường và DELFIN ENGLISH bao quát lại những phương tiện phổ biến để diễn tả sự đối lập nhé.
 

Nội dung bài học

A. Các cách chính để diễn tả đối lập

Thế nào là diễn tả đối lập? Chúng ta hãy cùng xem một số ví dụ sau đây:

 • Red and yellow are warm colors, whereas blue and green are cool.
 • Despite the hot weather, everyone enjoyed the outdoor concert.
 • The new version of Windows is not problem-free. Nevertheless, it is still an improvement on the previous one.

Trong tiếng Anh, chúng ta có 3 phương tiện phổ biến để diễn tả sự đối lập: liên từ (conjunctions), giới từ (prepositions), và trạng từ (adverbs). Trong câu ví dụ số 1, “whereas” là một liên từ, trong câu ví dụ số hai, “despite” là một giới từ. Trong câu ví dụ số 3, “nevertheless” là một trạng từ.

 

B. Cách dùng từng phương tiện để diễn tả đối lập

1. Liên từ (conjuctions)

Đối lập có thể hiểu đơn giản là sự khác biệt. Với sắc thái nghĩa này, liên từ phổ biến nhất là “but”.

Life expectancy in Japan is now over 80, but it’s still lower than in the UK.

Các liên từ diễn tả sự khác biệt khác bao gồm while, whereaswhilst, trong đó while có tính trang trọng thấp nhất (least formal) và whilst có tính trang trọng cao nhất (very formal).

Trong câu có 2 mệnh đề, chúng ta có thể đặt mệnh đề với while, whilstwhereas trước hoặc sau mệnh đề chính, nhưng mệnh đề với but thì luôn đi sau mệnh đề chính.

Ta có thể nói:

I’ve got two sisters, while my husband has got two brothers.

Hoặc

WhileI’ve got two sisters, my husband has got two brothers.

Nhưng với ‘but’ thì chỉ có một cách:

My husband has got two brothers but I have got two sisters.

Mệnh đề với while, whilst và whereas luôn được phân tách với mệnh đề chính bằng dầu phảy (,). Với ‘but’ thì chúng ta có thể dùng dấu phảy hoặc không.

Ta còn có liên từ but, though, althougheven though

 • Jake failed the exam, although he had studied very hard for it.
 • We paid a lot for the meal, but the food was terrible.

Có một lỗi mà các bạn học sinh rất hay mắc phải, đó là sử dụng cả although và but trong cùng một câu.

Although Jake had studied very hard, but he failed the exam.

Chú ý: “though” được dùng với sắc thái ít trang trọng hơn “although”, và even though thì mang tính nhấn mạnh cao hơn.

2. Giới từ (Prepositions)

Ta có 2 giới từ diễn tả sự đối lập là despite và in spite of. Hai giới từ này có tính trang trọng cao hơn thoughalthough.

Về mặt ngữ pháp, ‘though’ và ‘although’ thường dùng trong một mệnh đề, còn theo sau ‘despite’ và ‘in spite of’, chúng ta sẽ cần dùng danh từ hoặc cụm danh từ.

 • Despite the hot weather, everyone enjoyed the outdoor concert.
 • In spite of the hot weather, everyone enjoyed the outdoor concert.
 • Even though the weather was hot, everyone enjoyed the outdoor concert.

Nếu muốn sử dụng một mệnh đề sau ‘despite’ hoặc ‘in spite of’, chúng ta sẽ phải thêm ‘the fact that.’

 • In spite of the fact that the weather was hot, everyone enjoyed the outdoor concert.

3. Trạng từ (Adverbs)

Nhóm từ thứ ba diễn tả sự đối lập giữa hai câu là trạng từ, bao gồm các từ như however, nevertheless, nonetheless, still, on the other hand, on the contrary. vv. Nhóm từ này được sử dụng phổ biến trong các ngữ cảnh trang trọng hoặc trong văn phong viết.

 • The mayor described the problems in the city. However, he didn’t suggest any solutions.

Trong số các trạng từ này, nevertheless và nonetheless mang tính trang trọng cao hơn however.

Các trạng từ ít tính trang trọng hơn bao gồm still, all the same và mind you.

 • This is not one of the best designs. Still, it will be welcomed by the market for the cheap price.
 • I know it’s not late. I have to go, all the same.
 • The documentary is a bit too long. Mind you, it’s among the best about dinosaurs.

Even so thể hiện sắc thái ngạc nhiên trước thông tin đối lập.

 • The bus was only half-full. Even so, a group of teenagers chose to stand all the way and were super noisy.

Để được phân tích chi tiết hơn với nhiều ví dụ và bài luyện tập, các bạn hãy nhấn vào video phía trên để học cùng cô Hường nhé. Đồng thời, hãy subscribe kênh Youtube của DELFIN ENGLISH để theo dõi các bài giảng một cách hệ thống.

 
 

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/

➤ Website: www.delfin.edu.vn

➤ Youtube: https://www.youtube.com/c/delfinenglish

➤ Email: info@delfin.edu.vn

➤ Address: 25 ngõ 123, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483

 

Designed & Developed by ThemeXpert