Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Đại từ Quan hệ (Relative Pronouns)

 

Xin chào các bạn đã quay lại chuyên mục Tiêu điểm ngữ pháp. Tuần này, DELFIN ENGLISH cùng các bạn tiếp tục chủ đề Mệnh đề quan hệ, bằng bài học về Đại từ quan hệ (Relative Pronouns).

Nội dung bài học

1. Đại từ quan hệ là gì và chức năng của chúng?

Trước hết relative pronouns là đại từ, và do đó có chức năng thay thế cho danh từ trong câu.

Ngoài chức năng thay thế, Đại từ quan hệ có chức năng nối giữa mệnh đề quan hệ với mệnh đề chính trong câu.

Ví dụ: “The boy who sang the national anthem in the event yesterday is my friend’s son.”

2. Có bao nhiêu đại từ quan hệ và chúng được sử dụng như thế nào?

Ta có các đại từ quan hệ sau đây, mỗi đại từ có thể thay thế cho một yếu tố khác nhau trong đại từ quan hệ:

 • Who = thay cho người làm chức năng chủ ngữ
 • Whom = thay cho người làm chức năng tân ngữ của động từ
 • Which = thay cho động vật hoặc một vật, một ý tưởng, một tình huống
 • That = có thể thay cho cả người (chủ ngữ) và vật nhưng chỉ được dùng trong mệnh đề quan hệ xác định
 • Where = thay cho nơi chốn, địa điểm
 • When = thay cho mốc thời gian, thời điểm
 • Whose = thay cho quan hệ sở hữu

 

3. Một số ví dụ

Cùng xem qua vài ví dụ để hiểu cách dùng của các đại từ quan hệ.

 • Cặp đôi who/whom

The woman who called earlier left these flowers for you. (The woman là người, có chức năng chủ ngữ)

The man whom/ that you saw was the detective. (The man đóng vai trò tân ngữ trong mệnh đề quan hệ – you saw the man – nên ta dùng whom. Trong trường hợp này chúng ta cũng có thể thay “whom” bằng “that”)

My mother, who never cares about cake, asked for a second helping of your cake. That’s how good it was! (My mother đóng vai trò chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ, nên ta dùng who. Trường hợp này chúng ta không dùng “that” thay cho “who” được vì đây là một mệnh đề quan hệ không xác định (chỉ báo là dấu phẩy (,) trước đại từ quan hệ.)

 • Which

The dogs which/ that had been vaccinated were healthy while those which hadn’t were all infected with the virus. (“which” có chức năng chủ ngữ trong câu và có thể thay bằng “that” – “which” và “that” trong trường hợp này đều là đại từ quan hệ thay thế cho con vật.)

The table (which/ that) my Dad bought 20 years ago is still in the living room. (which/ that có chức năng tân ngữ. Khi which/ that có chức năng tân ngữ, chúng ta có thể ẩn chúng đi trong mệnh đề quan hệ. Đó là lí do vì sao chúng được đặt trong dấu ngoặc đơn.)

The bats, which only come out at night to hunt, have a special sense called echolocation to help them “see” their preys. (ta nhìn thấy mệnh đề quan hệ được đặt giữa 2 dấu phẩy, là chỉ báo đây là mệnh đề quan hệ không xác định, vì thế chúng ta chỉ có thể dùng which, không dùng that thay thế được.)

 • Phân biệt whichwhere

The Edinburgh Castle, which is 900 years old, is a major tourist attraction. (“Edinburgh Castle” đóng vai trò chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ – Edinburgh is 900 years old – thế nên ta dùng which như các ví dụ trên)

The Edinburgh Castle, where I first met my wife, has a special meaning for me. (Edinburgh Castle đóng vai trò trạng ngữ chỉ nơi chốn – I first met my wife at the Edinburgh Castle – vậy nên ta dùng where)

The clubhouse, in which/where the dance was held, housed about 200 people. (in which = where)

 • Tương tự với when 

Everybody in New York City remembers 2001, when two terrorist attacks aimed at the Twin Towers killed almost three thousand people. (2001 đóng vai trò trạng ngữ chỉ thời gian)

2001, which marked the beginning of the new millennium, was welcomed in most special ways. (2001 là một sự kiện, đóng vai trò chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ => dùng which)

 • Whose

Ta có 2 câu sau: The woman is crying. Her house was burned.

Điểm chung giữa 2 câu này là gì? Chủ ngữ trong câu thứ hai – ngôi nhà – là thuộc sở hữu của người phụ nữ – the woman trong câu số 1. Vậy khi có quan hệ sở hữu như vậy, chúng ta sẽ dùng whose để nối hai câu.

The woman whose house was burned is crying.

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/

➤ Website: www.delfin.edu.vn

➤ Youtube: https://www.youtube.com/c/delfinenglish

➤ Email: info@delfin.edu.vn

➤ Address: 39 ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483

Designed & Developed by ThemeXpert