Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Tính từ đuôi -ed và tính từ đuôi -ing

Đã bao giờ các bạn tự hỏi khi nào thì nói “He is interested” và khi nào nói “He is interesting” chưa? Hãy cùng Delfin English phân biệt hai loại tính từ này qua bài giảng sau đây nhé.

Nội dung bài học

Một số ví dụ

Cùng xem qua một vài ví dụ và để ý về cách dùng 2 loại tính từ này nhé.

 1. Jane’s job is boring.
 2. Jane is bored (with her job).
 3. The noise is annoying.
 4. I’m so annoyed by the noise.
 5. Jake is such an interesting man.
 6. Do you think Jake is interested in this project?

 

Để phân biệt khi nào dùng tính từ đuôi –ed và khi nào dùng tính từ đuôi –ing, hãy dùng một phép thử nhỏ: tính từ đó đang trả lời cho câu hỏi nào – “What is [Something] like?” Hay “How do/ does [something] feel?”

 

Tính từ đuôi -ING: diễn tả bản chất của sự vật/ sự việc

Câu 1: Jane’s job is boring.

=> Câu này trả lời cho câu hỏi “What is the job like?”, nhắc đến bản chất của công việc là chán hay thú vị => chúng ta dùng “boring” thay vì bored.

 

Câu 3: The noise is annoying.

Tính từ annoying, cũng tương tự như ở câu 1, trả lời cho câu hỏi “What is the noise like?”

 

Tính từ đuôi -ED: diễn tả cảm giác

Câu 2: Jane is bored (with her job).

=> câu này trả lời cho câu hỏi “How does Jane feel?” => chúng ta sẽ dùng “bored” thay vì boring.

 

Phân tích tương tự với các cặp câu còn lại:

Câu 5: Jake is such an ___ man. 

Tính từ cần điền phải trả lời cho câu hỏi Jake là người thế nào? (What is Jake like?) => câu trả lời là interesting.

Câu 6: Do you think Jake is ___ in this project?

Câu này cần một tính từ miêu tả cảm giác của Jake về dự án (How does Jake feel about this project?) nên chúng ta sẽ chọn interested.

 

Một bài tập nhỏ

Hãy điền vào các câu sau tính từ dạng -ed hay -ing của các động từ trong ngoặc:

 1. He’s so _________ (demand). He’s never satisfied with anything.
 2. The meeting was __________ (frustrate). We couldn’t agree on anything.
 3. Are you ________ (excite) about the next game?
 4. The game will be __________ (bore) without the ace.
 5. Do you think Jane is _________ (bore)? She has been yawning.
 6. Do you think Jane is _________ (bore)? Actually, no. She has many _________ (interest) things to share once you get to know her better.

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/

➤ Website: www.delfin.edu.vn

➤ Youtube: https://www.youtube.com/c/delfinenglish

➤ Email: info@delfin.edu.vn

➤ Address: 39 ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483

Designed & Developed by ThemeXpert