Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

LIKE vs. AS

 

Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Tiêu điểm ngữ pháp của DELFIN ENGLISH. “Like” và “as” thường hay được sử dụng trong các cấu trúc so sánh, và cũng hay bị nhầm lẫn với nhau. Vậy trong trường hợp nào thì dùng “like”, khi nào thì dùng “as”? Hãy cùng cô Hường và DELFIN tìm hiểu qua video bài giảng và phần tóm tắt dưới đây nhé.

Nội dung bài học

1. LIKE

a. Về mặt chức năng ngữ pháp, “like” có thể được sử dụng như một giới từ và vì thế nó đi trước một danh từ, hoặc đại từ với nghĩa là “tương tự như”, “giống như” (similar to, the same as).

Ví dụ: She always looks like a queen.

Surfing is like snow-boarding; they require similar techniques.

My brother is a teacher, like me.

b. “Like” còn có chức năng liệt kê.

Ví dụ: They discussed books like 1984 and Animal Farm.

Nocturnal animals like bats and owls have special ways to naviagte in the dark.

(LƯU Ý: sau “like” và “such as” không có dấu hai chấm (:))

c. “Like” có thể được sử dụng như tính từ.

Ví dụ: He was very polite when he asked the questions, and I responded in like manner

d. “Like” đôi khi được sử dụng như một giới từ. Câu thành ngữ “Like father like son.” – cha nào con nấy cũng là một ví dụ về cách sử dụng “like” như một giới từ.

e. Khi “like” được sử dụng như một trạng từ (adverb) thì nó có nghĩa là “gần như”, “xấp xỉ” “kiểu như” (nearly/ approximately).

Ví dụ: It was like 5 meters. 

He’s more like insulted, not upset.

 

2. AS

a. Điểm phân biệt giữa Like và As là ở chỗ: cùng nghĩa “giống như”, “tương tự như” (in the same way that) thì like được sử dụng với các danh từ, còn as cộng với một mệnh đề.

Ví dụ: Can you do it as I told you?

I’ll do just as you wish.

It’s raining every day, as it does in July every year.

(LƯU Ý: Trong văn phong nói, thì “like” có thể sử dụng thay cho “as” trong các trường hợp này, nhưng không nên thay thế như vậy trong văn phong viết.)

b. “As” cũng đi với các danh từ khi nói đến công việc, vai trò, chức năng.

Ví dụ: He works as a housekeeper for millionaires. (job)

I’ll dress up as Peter Pan for Halloween. (role)

He used a rock as the hammer. (function)

c. Ngoài ra, “like”, “as if”, “as though” đều có nghĩa “cứ như thể là” khi đi với một mệnh đề.

Ví dụ: You look like/as if/ as though you have seen a ghost!

Trên đây là tóm tắt của bài học về cách sử dụng Like và As sao cho hợp lý trong từng văn cảnh nói và viết. Nếu muốn phân tích các ví dụ kỹ hơn, cũng như muốn thử sức với một bài luyện tập nho nhỏ, các bạn hãy nhấn vào video để học với cô Hường nhé.

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/

➤ Website: www.delfin.edu.vn

➤ Youtube: https://www.youtube.com/c/delfinenglish

➤ Email: info@delfin.edu.vn

➤ Address: 39 ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483

Designed & Developed by ThemeXpert