Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Defining vs. Non-defining relative clauses

 

Trong bài ngày hôm nay, Delfin English sẽ chia sẻ với các bạn cách phân biệt 2 nội dung ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định (defining and non-defining relative clauses).

Nội dung bài học

Xét 2 ví dụ:

(1) They have two sons who are doctors.
(2) They have two sons, who are doctors.

Mệnh đề quan hệ trong câu (1) là mệnh đề xác định, mệnh đề quan hệ trong câu (2) là mệnh đề không xác định.

Phân biệt về mặt hình thức

 Nếu xuất hiện dấu phẩy (,) ngăn cách giữa danh từ và đại từ quan hệ, thì đó là dấu hiệu nhận biết của một mệnh đề quan hệ không xác định.

Phân biệt về nghĩa

Mấu chốt để phân biệt 2 loại mệnh đề quan hệ này chính là từ “defining” – xác định hay định nghĩa.

a, Mệnh đề quan hệ xác định (defining) cung cấp các thông tin thiết yếu (essential information) để xác định đối tượng đang được nói đến.

Trong câu (1), ta sẽ hiểu là gia đình này có nhiều hơn 2 con, và chúng ta đang nói đến 2 người con làm bác sĩ (chứ không phải người con làm kĩ sư chẳng hạn). => Đây là mệnh đề mang chức năng xác định cho đối tượng.

b, Mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining) chỉ có chức năng bổ sung thêm thông tin (extra information). Nếu thiếu thông tin đó chúng ta vẫn hoàn toàn xác định được đối tượng nào đang được nói đến.

Như trong câu (2), thì ta biết gia đình này chỉ có 2 người con thôi, nên không có thông tin “làm bác sĩ” thì ta vẫn biết câu đang nói đến ai. Thông tin về nghề nghiệp của 2 người con chỉ là thông tin bổ sung.

Ngoài những tình huống cho phép ta xác định đối tượng được nói đến như trên, còn có các danh từ bản thân nó đã có nghĩa xác định.

Danh từ riêng: Mount Everest, Edinburgh, Viet Nam … (Các mệnh đề quan hệ thường chỉ mang tính chất bổ sung thông tin chứ không có chức năng xác định đối tượng với các danh từ riêng như vậy).

Mount Everest, which is the highest mountain in the world, is part of the Himalaya range.

Danh từ chỉ sự vật đã xác định trong đầu người nói/ người nghe (my mom, my dad, my car, etc.)

My mom, who is an animal right activist, never eats meat.

Một số lưu ý

  • Không dùng “that” trong mệnh đề quan hệ không xác định.
  • Hãy dùng who để chỉ người; dùng which để chỉ vật, hay để thay cho cả một mệnh đề liền trước.
  • Nếu băn khoăn giữa who và that, hãy luôn dùng who, nhất là trong văn viết
    Nếu băn khoăn giữa which và that, hãy dùng which.
  • Trước that không bao giờ có dấu phẩy (,).

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/

➤ Website: www.delfin.edu.vn

➤ Youtube: https://www.youtube.com/c/delfinenglish

➤ Email: info@delfin.edu.vn

➤ Address: 39 ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483

Designed & Developed by ThemeXpert