Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Mệnh đề quan hệ rút gọn (Reduced Relative Clauses)

 

Trong bài học hôm nay cùng DELFIN ENGLISH, chúng ta cùng ôn về một thì khá đặc biệt vì không có cách nói tương đương trong tiếng Việt: Thì Hiện tại Hoàn thành tiếp diễn. Thì này đôi khi được đặt cùng với Hiện tại hoàn thành trong bài thi và yêu cầu học sinh phân biệt; đó thường là những câu rất dễ nhầm lẫn.

Vậy nên, cùng bắt đầu bài học nhé!

Nội dung bài học

Dạng thức và cách dùng thì Hiện tại Tiếp diễn

Cấu trúc: S + have/has + been + V-ing

 

Cách dùng 1: Diễn đạt hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và đang tiếp diễn ở thời điểm nói.


Xét 2 ví dụ: 

(1) He has cooked the dinner. (Hiện tại Hoàn thành)

(2) He has been cooking the dinner. (Hiện tại Hoàn thành Tiếp diễn)

Trong câu (1), anh ấy đã nấu xong bữa tối, còn ở câu (2), hành động ấy vẫn đang tiếp diễn. Anh ấy vẫn đang nấu bữa tối, và mọi người vẫn phải chờ vì chưa được ăn.

 

Cách dùng 2: Diễn tả hành động có thể đã kết thúc trong quá khứ, nhưng hệ quả vẫn đang hiện diện kéo dài tới hiện tại.

The front yard is wet. It has been raining.

(Có thể trời không còn mưa nữa, nhưng hệ quả của trời mưa – sân trước bị ướt – thì vẫn đang hiện diện.)

 

Cách dùng 3: Các động từ KHÔNG có hình thức Hoàn thành tiếp diễn.

Các động từ không có hình thức tiếp diễn gồm (1) nhóm động từ chỉ trạng thái cảm xúc và tinh thần như believe, doubt, feel, hate, imagine, like, love, vv.

I have been knowing have known Mai for 10 years. 

 

Nhóm (2) không đi với Hiện tại Hoàn thành tiếp diễn bao gồm arrive, start, break, force, vv. Lý do là các động từ trên không có ý nghĩa kéo dài.

I have broken my leg.

 

Cách dùng 4: Diễn tả tình huống mới, tạm thời khác với thông thường.

I have been studying in the library these days.

(Bình thường nhân vật Tôi vẫn học ở nhà, nhưng hôm nay có một tình huống mới – ví dụ như ở nhà quá ồn ào – nên phải tới thư viện.)

 

Cách dùng 5: Nhấn mạnh khoảng thời gian hành động diễn ra.

(1) I have called you many times.

(2) I have been calling you all day.

Ở câu (1), người nói muốn nhấn mạnh vào số lần thực hiện hành động gọi điện (call), nên dùng Hiện tại Hoàn thành. Còn nếu muốn nhấn mạnh sự lâu dài, khoảng thời gian diễn ra hành động (all day), thì hãy dùng Hiện tại hoàn thành Tiếp diễn.

 

 

 

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/

➤ Website: www.delfin.edu.vn

➤ Youtube: https://www.youtube.com/c/delfinenglish

➤ Email: info@delfin.edu.vn

➤ Address: 39 ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483

Designed & Developed by ThemeXpert