Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

USED TO, BE USED TO, và GET USED TO

 
Trong bài giảng Grammar in Focus: The Mini Series hôm nay, Delfin sẽ cùng các bạn tìm hiểu về ba cách diễn đạt nhỏ, bao gồm used to, be used to và get used to. 

Nội dung bài học

Khác biệt về cấu trúc

Về mặt cấu trúc, 3 cách diễn đạt này nhìn qua hơi giống nhau vì đều có “to.”  Tuy nhiên, chức năng ngữ pháp của “to” trong đó khác nhau, dẫn đến dạng thức của động từ cũng khác nhau.

  • Trong “used to do something”, “to” là một phần của động từ nguyên thể – infinitive verb. 

Ví dụ: I used to go to bed very late.

  • Trong “be used to something” “get used to something” thì “to” là một giới từ, và theo quy ước ngữ pháp, sau giới từ là một danh từ. Nếu sử dụng một động từ sau “to” trong hai cấu trúc này thì động từ đó phải có thêm đuôi –ing để trở thành một danh-động từ.

Ví dụ: I am used to eating a big breakfast.
I got used to getting up early since I had to at work at 7a.m.

 

USED TO: Ý nghĩa và cách dùng

Về mặt nghĩa, “used to do something” dùng để mô tả một thói quen trong quá khứ, và không còn ở hiện tại. Động từ “used” do vậy luôn chia ở quá khứ.

Ví dụ: “I used to smoke a lot.” => hiện tại họ không còn hút thuốc nhiều như vậy nữa. 

“I used to go to the tree in the far corner of the school yard, climb up and sit there for hours whenever I felt sad.” =>Bây giờ thì không còn như vậy nữa.

 

Về BE USED TO và GET USED TO 

“Be used to sth” và “get used to sth” có nhiều nét giống nhau về nghĩa.

Tuy nhiên, “be used to” mô tả một trạng thái tĩnh – trạng thái quen thuộc với điều gì đó.

Ví dụ: I lived next to the railway for years, so I was used to the sound of the train horn. – Tôi sống gần đường tàu trong nhiều năm, nên tôi đã quen với tiếng còi tàu.

“Get used to” thì mô tả một sự chuyển biến trạng thái – từ không quen thành quen.

Ví dụ: I couldn’t get used to the taste of Indian food even after several months living in New Delhi. – Tôi không làm sao quen được với vị đồ ăn Ấn kể cả sau khi sống vài tháng ở New Delhi.

Một bài tập nhỏ

Sau đây là một bài luyện tập chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

  1. I used to walk/ walking to work when I was younger.
  2. I didn’t use/ used to sleep very well, but then I started doing yoga and it really helped.
  3. She is used/ gets used to the city now and doesn’t get lost any more.
  4. I’m finding this new job hard, but I’m sure I’ll be used/ get used to it soon.
  5. He wasn’t used to/ didn’t get used to walking so much and his legs hurt after the hike.
  6. I’m a teacher so I’m used to/ I get used to speaking in public.
  7. It took my mother years to get used to/ be used to living in London after moving from Pakistan.
  8. I’m getting used to/ I’m being used to the noise now. I found it really stressful when I first moved in.

Chúc các bạn học vui!

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/delfinenglish/

➤ Website: www.delfin.edu.vn

➤ Youtube: https://www.youtube.com/c/delfinenglish

➤ Email: info@delfin.edu.vn

➤ Address: 39 ngõ 68, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

➤ Hotline: (024) 6293 5455 – 0982 325 483

Designed & Developed by ThemeXpert